Почетак овогодишњег пројекта јавних радова

Од сутра почиње овогодишњи пројекат јавних радова који ГО Пантелеј устаљено, сваке сезоне, реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање-Филијалом у Нишу. Јавни радови, првенствено у домену одржавања јавних и зелених површина, изводиће се на новоформираној парковској површини у улици Зорана Радосављевића Чупе а на овим пословима ангажовано је 10 незапослених лица са подручја Градске општине Пантелеј.