Привредне организације на подручју Општине налазе се у озбиљним тешкоћама. До оживљавања привреде у садашњим условима може доћи, пре свега, кроз развој малих и средњих предузећа која, у садашњим условима, могу бити највиталнији део привредног организма, покретач развоја и брана сиромаштву. Приватни бизнис ''јача'' и удаљавајући се од ''сиве економије'' укључује се у легалне токове па се у његово јачање укључује и локална самоуправа
Концепција развоја општине Пантелеј базирана је на кластерском организовању у области индустрије, пољопривреде и туризма.

Кластери


Представљају скуп међусобно повезаних институција са истог географског подручја која производе и продају велики број повезаних или сличних производа. Значај кластера огледа се у могућности пружања помоћи малим фирмама, како би успешније развијале производњу и савладале конкуренцију на тржишту.
Удруживањем у кластере мала и средња предузећа, иначе најбројнија на територији Општине, смањују трошкове а истовремено подстичу рад и развој.

Бизнис инкубатори
фласирницаОтварање бизнис инкубатора је део пословне стратегије Србије, што је циљ и локалних заједница. Спајањем интереса приватних предузетника са јавним сектором и оживљавањем некадашњих великих фабрика стварају се предуслови развоја целе Општине.

Пољопривреда

Градској општини Пантелеј припада 12 брдско – планинских села са близу 3.500 домаћинстава. Становништво се бави ратарством, воћарством, виноградарством и сточарством. Иако су земљиште,клима и географски положај веома повољни за развој пољопривреде, у последњим деценијама она замире. Све је више необрађених њива, а значајно је смањен и сточни фонд.
Стручни тимови градске општине Пантелеј припремају више програма којима ће се створити могућност да пољопривреда постане исплатива делатност. Програмима се предлажу решења за укрупњавање парцела, регулисање својинских односа, уређивање сеоских путева и решавање других проблема са којима су данас суочена села.

У плану је и пружање стручне помоћи пољопривредницима, давање информација о конкурсима за програме подстицајних средстава, пружање предлога за начин кредитирања и информисање о прописима из ове области. Биће представљене нове технологије и савремени начини сточарске и ратарске производње, а пољопривредници ће се упознати и са новим начинима удруживања у кооперативе, асоцијације и задруге како би и сами унапредили производњу и лакше продавали производе.