Конкурс за медијске пројекте 2019

Решење о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији Градске општине Пантелеј у 2019. години

Решење о избору чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

Записник

 

---------------------------------

Конкурс за медијске пројекте 2018

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 - Буџет пројекта (еxcel)

Решење о избору чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

Решење о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради оставаривања јавног интереса на територији Градске општине Пантелеј у 2018. години