Данијела Станковић 

Комисија за здравствену и социјалну заштиту

 

Томислав Милић 

Комисија за развој пољопривреде и сеоског подручја

 

Драгољуб Тодоровић

Комисија за комуналну инфраструктуру и месну самоуправу

 

Душан Јовић

Комисија за образовање, културу, спорт и омладину
 

Немања Миљковић

Комисија за родну равноправност, једнаке могућности и сарадњу са невладиним организацијама
 

Стефан Илић

Комисија за екологију, заштиту животне средине, заштиту споменика и развој туризма

 

Жарко Стојчић

Комисија за привреду и развој