Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: Р-1.3.2

Предмет јавне набавке: уградња подземних контејнера

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: ЈН - У -1.2.1

Предмет јавне набавке: услуга одржавања хлоринаторских станица

Врста набавке:јавна набавке мале вредности

Редни број набавке: Р-1.3.1

Предмет јавне набавке: реконструкција атарских путева

Врста набавке:отворени поступак

Редни број набавке: Р-1.3.2

Предмет јавне набавке: уградња подземних контејнера

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-1.1.4

Предмет јавне набавке: подземни контејнери

Врста набавке:отворени поступак

Редни број набавке: Р-1.3.1

Предмет јавне набавке: уградња подземних контејнера

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-1.1.6

Предмет јавне набавке: вењаци

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-1.1.2

Предмет јавне набавке: подземни контејнери

Врста набавке:отворени поступак

Редни број набавке: Р-1.3.1

Предмет јавне набавке: уградња подземних контејнера

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: У-1.2.1

Предмет јавне набавке: услуге ресторана

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-1.1.1

Предмет јавне набавке: гориво за аутомобиле

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: У-1.2.2

Предмет јавне набавке: одржавање хлоринатроских станица

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-1.1.5

Предмет јавне набавке: добра, подземни контејнери

Врста набавке:отворени поступак

Редни број набавке: Д-1.1.8

Предмет јавне набавке: Градјевински материјал

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-1.1.8

Предмет јавне набавке: грађевински материјал

Врста набавке:ЈНМВ

Редни број набавке: 1.1.2

Предмет јавне набавке: гориво

Врста набавке:ЈНМВ

Редни број набавке: 1.2.1

Предмет јавне набавке: услуге ресторана

Врста набавке:ЈНМВ

Редни број набавке: 1.1.4

Предмет јавне набавке: мобилијари

Врста набавке:ЈНМВ

Редни број набавке: 1.1.3

Предмет јавне набавке: путнички аутомобил

Врста набавке:ЈНМВ

Редни број набавке: Д 1.1.3.

Предмет јавне набавке: Аутомобил

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д 1.1.4.

Предмет јавне набавке: Градјевински материјал

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: ОРН– 44100000

Предмет јавне набавке: Грађевински материјал

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: У-1.2.1

Предмет јавне набавке: Услуге ресторана

Врста набавке:јнмв

Редни број набавке: ЈН 1.1.1

Предмет јавне набавке: Гориво

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: ЈН 1.2.2

Предмет јавне набавке: Услуга одржавања хлоринаторских станица

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: ЈН-Д-1.1.3

Предмет јавне набавке: Гасно уље за грејање/2 2016

Врста набавке:јнмв

Редни број набавке: ЈН-У-1.2.1

Предмет јавне набавке: Услуге ресторана

Врста набавке:јнмв
Редни број набавке: ЈН-Д-1.1.3

Предмет јавне набавке: Гасно уље за грејање 2016

Врста набавке:ЈНМВ

Редни број набавке: ЈН-Д-1.1.1

Предмет јавне набавке: Гориво 2016

Врста набавке:јавне набавке мале вредности

Редни број набавке: ЈН-У-1.2.2

Предмет јавне набавке: Одржавање хлоринаторских станица

Врста набавке:јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: ЈН бр.Д-1.14

Предмет јавне набавке: Мобилијари

Врста набавке:Отворени поступак

Редни број набавке: Д-05

Предмет јавне набавке: Гасно уље за грејање

Врста набавке:Јавна набавка мале вредностиРедни број набавке: У-01/2

Предмет јавне набавке: Услуге ресторана

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: У-01

Предмет јавне набавке: Услуге ресторана

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности


Редни број набавке: У-02

Предмет јавне набавке: Услуга одржавања хлоринаторских станица

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: Д-02

Предмет јавне набавке: Поклони

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности


Редни број набавке: Д-01

Предмет јавне набавке: Гориво

Врста набавке:Јавна набавка мале вредности