Љиљана Берић, секретар Скупштине Градске општине Пантелеј

АДРЕСА:  Ниш,  Станоја Главаша ИВ прилаз бб  тел:065 444 78 77 

 е-маил: ljiljana.beric@yahoo.com

ОБРАЗОВАЊЕ:   

Гимназија”Стеван Сремац” у  Нишу

Правни факултет,  Ниш                                     

Семинар  менаџмент у јавној управи

Обука о вестинама комуникација

Обука о управљању временом

Обука за јавни наступ и лидерство

Други курс енглеског језика

Специјалистичке студије група ‘’Политичке странке и избори’’

РАДНА КАРИЈЕРА:

2008-сада: Градска општина Пантелеј, Град Ниш

Позиција: Секретар Скупштине

Задужена за организацију рада и припрему седница Скупштине. Координира припремом аката које доноси Скупштина, стара се о законитости рада Скупштине, прати актуелно домаће и европско законодавство везано за рад јавне управе.

2004-2008. Кабинет Градоначелника Града Ниша

Позиција: Помоћник Градоначелника

Задужена за координацију са градским управама и службама и сарадњу са невладиним организацијама.

2000-2004. Општина Ниш

Позиција: Секретар Извршног одбора

Задужена за организацију рада и припрему седница Извршног одбора и радних тела и комисија. Координира припремом аката које доноси Извршни одбор, стара се о законитости рада Скупштине, прати актуелно домаће и европско законодавство везано за рад јавне управе.

1982-2000. Народно позориште Ниш

Позиција: секретар позоришта, помоћник директора

Задужена за руковођење службама правном, финансијском, службом маркетинга и продаје и службом заједничких послова.

ДРУШТВЕНО АНГАЖОВАЊЕ:

2003.-2008. Републичка изборна комисија

Позиција: члан комисије

Задужена за учешће у спровођењу избора, праћење изборног законодавства, иницирање измена изборних закона и пружање стручне помоћи другим органима за спровођење избора.

2001- 2004.Мрежа градова Грађанског пакта за стабилност Југоисточне Европе

Позиција: представник Општине Ниш          

Аутор и координатор пројекта „Тинејџерска колонија Сићево“ 2002. И 2003. године у партнерству Грађанског пакта за стабилност Југоисточне Европе, Општина Ниш, Велес, Приједор и Фојница.

Координатор за југоисточну Србију Кампање за укидање виза.

Организатор округлог стола “Култура као фактор регионалног повезивања”.

ИНТЕРЕСОВАЊА:                        Култура, политика

ПОРОДИЧНИ СТАТУС:      Удовица, мајка двоје пунолетне деце.