Уношењем  овог линка у претраживач можете преузети образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја.

http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html