Распоред пријема грађана:

 

Уторак:

 

Александар Милосављевић, Заменик председника општине

- област: сарадња са Месним заједницама

Небојша Ловић,Већник

- област: Комунална делатност и инфраструктура

Драгољуб Тодоровић, председник Комисије за комуналну инфраструктуру и месну самоуправу

 

Среда:

 

Миљан Хаџовић, Већник

- област: Спорт, омладина, култура и образовање

Душан Јовић, председник Комисије за образовање, културу, спорт и омладину

Тихомир Перић, Већник

- област: социјална заштита и очување животне средине

Данијела Станковић, председник Комисије за здравствену и социјалну заштиту

Стефан Илић, председник Комисије за екологију, заштиту животне средине, заштиту споменика и развој туризма

 

Четвртак:

 

Стеван Веселиновић, Већник

- област: привреда, пољопривреда и образовање

Томислав Милић, председник Комисије за развој пољопривреде и сеоског подручја

Жарко Стојчић, председник  Комисије за привреду и развој

Наташа Станковић, Већник

- област: привреда, информисање и запошљавање

-Немања Миљковић, председник Комисије за родну равноправност, једнаке могућности и сарадњу са невладиним организацијама

 

Петак:

 

Братимир Васиљевић, Председник ГО Пантелеј

Срђан Нешић, Председник Скупштине ГО Пантелеј

Александар Милосављевић, Заменик председника општине