Градска општина Пантелеј је млада градска општина која је настала након локалних избора, септембра 2004. године. Представнички орган Градске општине Пантелеј, Скупштина општине, конституисан је 11.07.2008.године. Градска општина Пантелеј је уписана у Регистар Завода за статистику 18.11.2004.године. У складу са ингеренцијама које има, Градска општина Пантелеј је одмах, након оснивања, почела са својим активностима. У току процеса формирања органа Градска општина Пантелеј је успоставила нову, савремену организациону структуру општинских служби, у складу са новим функцијама које једна савремена општина мора да обавља у локалној заједници. Организација локалне самоуправе конципирана је према ЕУ моделу, који једницу локалне самоуправе не одређује само као административни сервис локалне заједнице, него и као партнера који активно и ефикасно учествује у разрешавању свих проблема локалне заједнице и унапредјењу живота у свим њеним сегментима. У складу са Планом локалног економског развоја, интензивно се ради на унапређењу развоја малих и средњих предузећа, како би се изменила социјална и привредна слика овог региона.

Територија

  • Површина: 14.176 ha, 36 a, 62 m2
  • Број становника: 48.000
     
На територији општине налазе се 4 градска насеља и 12 села:
Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доњи Матејевац, Каменица, Бреница, Церје, Кнез Село, Малча, Пасјача, Ореовац, Јасеновик, Врело

 

Karta GO PantelejПоред дела градског насеља, Градска општина Пантелеј захвата и пределе Церја и Каменичког Виса на западу, а на истоку се простире до Пасјаче и Ореовца. Зелене падине побрђа Сврљишких планина, са лепотама подземног лавиринта Церјанске пећине, представљају природно богатство општине.
 
ГО Пантелеј је својим већинским делом рурална општина, на чијој територији се налазе насељена места, у којима је пољопривреда представља традиционално најзаступљенију грану привреде, и уједно најзначајнији развојни потенцијал у оквиру програмске асистенције доминантну привредну делатност.

Карактеристике
 
Сеоско подручје одликује се здравом и очуваном околином. Та предност погодна је за развој сеоског туризма засниваног на здравој храни и националној кухињи. Програмима сеоског туризма обухваћена је и заштита и обнова кућа грађених на старински начин. У туристичку понуду увршћено је и културно наслеђе – представљање фолклорних игара, обичаја и предмета народне радиности.