Преглед            

 

Преузимање 

  П О С Л О В Н И К - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
  О Д Л У К А - О Облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине ГО ПАНТЕЛЕЈ, расписаних за 26. април 2020. године.
  ОБРАЗАЦ ОСГOПАН
 

З А К Љ У Ч А К - Начин рада општинске изборне комисије

  Проглашење изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.
  Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.
  РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ОИК ПАНТЕЛЕЈ
  Проглашење изборне листе КОАЛИЦИЈА ЗА ПАНТЕЛЕЈ
  Изборна листа КОАЛИЦИЈА ЗА ПАНТЕЛЕЈ
  Поглашење изборне листе ДР. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
  Изборна листа ДР.ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
  Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу ОИК ГО Пантелеј и бирачких одбора
  Проглашење изборне листе УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - МИЛИЈА МИЛЕТИЋ
  Изборна листа УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - МИЛИЈА МИЛЕТИЋ
  РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике у скупштини ГО Пантелеј расписаних за 26.април 2020. године
  РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине ГО Пантелеј расписаних 4. марта 2020. године
  ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине ГО Пантелеј расписаних за 21. јун 2020. године
  ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - Измена
  О   Д   Л   У   К   У
О називу и изгледу образаца за спровођење избора за избор одборника ГО Пантелеј
  ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 7-15
  РЕШЕЊЕ - проширен састав УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - МИЛИЈА МИЛЕТИЋ
  РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине ГО Пантелеј, који су расписани 4. марта 2020. године
  ЗАКЉУЧАК - ванредно радно време
  ЗАКЉУЧАК - наставак